top of page
Homepage

01
BİLİŞİM

TEKNOLOJİLERİ

YÖNETİMİ

Bilişim teknolojileri yönetimi, bir organizasyonun BT kaynaklarını yönetme ve optimize etme sürecidir. Bu kapsamda BT yönetim stratejileri, BT altyapısı, BT bütçeleme ve BT projelerinin yönetimi, Teknik satınalma, Yapılanma ve denetleme süreçleri gibi konular ele alınır. Ve sizin adınıza size sunulur.

02
YAZILIM

GELİŞTİRME 

VE YÖNETİMİ

Yazılım geliştirme süreci, gereksinimlerin analiz edilmesi, tasarım, kodlama, test ve uygulama gibi aşamalardan oluşur. Bu konuda danışmanlık hizmeti veren bir danışman, bir yazılım projesinin tamamını veya belirli bir aşamasını yönetebilir. İşletmeye uygun yazılımlar hızlıca geliştirilebilir, Mobil uygulamalar ile ciddi fark yaratmak sosyal medya yönetimi ile Kurumsal farkındalıklar yaratılabilir. E-Ticaret yazılımları ile pazarpayı arttırılabilir.

03
BİLGİ

GÜVENLİĞİ

Bilgi güvenliği, bir organizasyonun bilgi varlıklarının korunması, bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması ve uygulanması, Firewall yapısı ile siber saldırılara karşı önlem alma ve güvenlik açıklarının tespit edilmesi, KVKK ve 5651 Yasası denetimini içerdiği gibi bu kapsam, siber güvenlik, veri koruma, kimlik doğrulama ve yetkilendirme gibi konuları içerebilir.

04
BULUT BİLİŞİM

VE BLOCK CHAİN

Bulut bilişim, bir organizasyonun ihtiyaç duyduğu BT hizmetlerinin, internet üzerinden sağlanmasıdır. Danışmanlık hizmeti veren bir danışman, bir organizasyonun ihtiyaçlarına göre, bulut bilişim hizmetleri sunan firmaları değerlendirerek, doğru bir bulut bilişim stratejisi oluşturabilir. Yedekleme, Güvenlik, hizmet sunumu maliyetleri büyük oranda düşürülebilir.

 

 

05
VERİ ANALİZİ

VE İŞLETME İÇİ

UYGULANMASI

Veri analizi ve yönetimi, verilerin depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması gibi konuları içerir. Veri yönetimi süreci, veri varlıklarının yönetimi, veri entegrasyonu, veri güvenliği ve veri kurtarma gibi konuları da kapsar.

Çözüm için....

Daha Fazlasını Bil,

Daha Fazlasını Yap.

bottom of page